Yritys

Historia

Lämpösi on asiantuntijaomistajiensa perustama kehitys- ja konsultointiyhtiö, joka myy palveluja suoraan asiakkaille ja/tai perustaa osakasyhtiöitä asiakkaiden kanssa.
Lämpösi tuottaa asiantuntija/konsultointipalveluja asiakkailleen ja kokoaa tarvittaessa resurssit kumppaniverkostonsa kautta.
Yhtiö on perustettu vuonna 2010 nimellä Telemec Capital Oy, jonka aputoiminimi oli Lämpösi Oy. Vuonna 2013 Petri Heinonen ja Markku Miettinen ostivat Telemec Capital Oy:n koko osakekannan. Yhtiön nimi muutettiin Lämpösi Oy:ksi.
Vuonna 2013 Lämpösi Oy perusti yhtenä vähemmistöosakkaana ja asiantuntijana Kuuhankalämpö Oy:n, joka rakennutti biolämpökeskuksen ja kaukolämpöverkon Hankasalmen kirkonkylälle.
Vuonna 2014 Lämpösi Oy oli perustamassa yhtenä vähemmistöosakkaana EKO Energiapalvelut ETK Oy:tä, joka tarjoaa monipuolisia lämpöpalveluja koko Suomessa.
EKO Energiapalvelut ETK Oy rakensi vuonna 2016 Äänekosken Konginkankaalle 1 MW hakelämpökeskuksen ja aluelämpöverkon ja vastaa taajaman lämmön tuotannosta ja jakelusta. Projektin suunnittelusta ja toteutusvalvonnasta vastasi Lämpösi Oy.
Vuonna 2018 Lämpösi Oy käynnisti hankkeen, jossa kehitettiin Suomessa uusi ratkaisu pienten öljylämpökeskusten muuttamiseksi hakelämmitteisiksi. Ratkaisun perustuu täysin siirrettäviin hakelämpökontteihin ja hakkeen jakeluun puhaltamalla se pneumaattisesti suoraan ajoneuvosta lämpökontin hakesiiloon.

Laaja ja monipuolinen kokemuksemme energia-alalta työuran aikana

Lämmön myynti ja markkinointi:

Asiakasrajapinta, projektien kehitys, liiketoiminnan talous, rahoitusratkaisut.

Pienimuotoinen ja keskisuuri lämmöntuotanto:

Konseptin suunnittelu ja tekniikoiden valinta, projektointi, operoinnin ja polttoainehankinnan organisointi.

Biopolttoaineet:

Energiapuun käyttö ja hankinta, pelletit, bioneste, hakkeen toimituslogistiikka puhallustekniikalla jne.

Energiantuotannon uudet ratkaisut:

Öljyn korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä, pienvastapaine (CHP), energiatehokkuus, puhallustekniikkaan perustuva hakkeen toimituslogistiikka.

Voimayhtiöt:

EPV, PVO, TVO.

Kokemus yhteisomisteisista yhtiöstä:

Voimavasu, Vaskiluodon Voima, Mäntän Energia, Jyväskylän Voima, Kuuhankalämpö, EKO Energiapalvelut.

Yritysostot ja sopimusjärjestelyt:

Forssan Energia, Voimavasu, Lieksan Lämpö, Tohman Lämpö jne.

Jätteenpolttoprojektit:

Hämeenkyrö, Kiertokapula (Hyvinkää), Lohja.

Kehityshankkeet:

Liiketoimintastrategiat ja –suunnitelmat, bionesteen käyttömahdollisuuksien selvittäminen öljyn korvaamiseksi, suurkiin-teistöjen öljylämmityksen muuttaminen hakkeelle uudella logistiikkaratkaisulla.

Vahva kontaktiverkosto alan toimijoihin.
Monipuolinen sopimusosaaminen.

Henkilöt

Petri Heinonen

DI Petri Heinonen, Jyväskylä

 • EKO Energiapalvelut ETK Oy:n toimitusjohtaja
 • Kuuhankalämpö Oy:n toimitusjohtaja vv.2013-2016
 • Lämpösi Oy:n toimitusjohtaja ja osakas
 • Vapo Heat & Power liiketoiminnan johtaja 2003 – 2010, jota ennen yli 20 vuoden kokemus eri tehtävissä energiantuotannon ja sähkömarkkinoiden parissa Etelä-Pohjanmaan Voi-ma Oy, Vaskiluodon Voima Oy, Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy johto- ja asiantuntijatehtävät vv. 1981 - 2003

 

Markku Miettinen

DI Markku Miettinen, Jyväskylä

 • EKO Energiapalvelut ETK Oy:n hallituksen jäsen
 • Lämpösi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja osakas
 • Vapo Oy:n kehityshankkeet energiantuotannossa, viimeksi Forest BtL biodieselhankkeessa projektipäällikkönä
 • Vapo Heat & Power liiketoiminnan kehitysjohtaja
 • Vapo Oy:n lämpöliiketoiminnan käynnistäjä 1990 luvun alkupuolelta lähtien ja liiketoiminnan johtaminen 2003 saakka
 • VTT Jyväskylä, yhdyskuntien energiantuotanto –tutkimusryhmän vetäjä, polttotekniikan ja energiatalouden selvitykset

 

Yritys ja yhteistyökumppaneitamme

Lämpösi Oy on vähemmistö- ja asiantuntijaosakkaana EKO Energiapalvelut ETK Oy:ssä, joka toteuttaa lämpölaitos- ja energiajärjestelmiä.
  • EKO Energiapalvelut ETK Oy perustettiin vuonna 2014 tarjoamaan lämpöpalveluja uusiutuvilla energialähteillä koko Suomessa. Yhtiön ensimmäinen lämpöliike-toiminnan hanke on Äänekosken Konginkankaan aluelämpöhanke.
  • EKO Energiapalvelut ETK Oy tarjoaa ja toteuttaa avaimet käteen –lämmöntuotannon ratkaisuja kunnille, suurkiinteistöille ja teollisuudelle. Konseptit kehitetään asiakastarpeen mukaan.
  • EKO Energiapalvelu ETK Oy:n palvelut
 • Energiahankkeiden suunnittelu
 • Investointien toteutus ja rahoitus
 • Polttoainehankintojen lämpökeskuksen operoinnin organisointi
 • Yhtiö suunnitteluttaa ja rakennuttaa myös tarvittavan lämpöverkon
Hakepuhaltimien suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa Lämpösi Oy tekee laaja-alaista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.
 • Mertala Innovations Oy
 • Rautaseiska Oy