Asiakkaat - Kunnat

Kunnat

Vahvuutemme on yhdistää kuntien ja paikallisten yritysten tarpeet, vahvuudet ja resurssit lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi. Tästä ovat esimerkkeinä suunnittelemamme ja toteuttamamme pienet aluelämpöhankkeet. Hankkeissa käytetään paikallisia polttoaineita ja tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.
Palvelujamme kunnille ja kaupungeille:
  • Lämmöntuotanto kokonaispalveluna osakkuusyhtiömme EKO Energiapalvelut ETK Oy:n toimesta
  • Lämmöntuotannon uudistamisselvitykset ja projektien kehitys
  • Avustaminen projektityössä, sopimusasiat, investointien energiatuki yms.
  • Öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttaminen uusiutuville energialähteille. Esim. lähilämpöratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Ratkaisu voi sisältää siirrettävän hake- tai pellettilämpökontin ja pienen lähilämpöverkon.
  • Motivan mallin mukainen Uusiutuvan energian kuntakatselmus tai kunnan tarpeisiin räätälöity suppeampi energiakatselmus
  • Yritysjärjestelyt