Referenssit

Referenssi - Lämpöpalvelut

Hankasalmen kaukolämpöhanke

 • Lämpösi Oy vastasi hankkeen perussuunnittelusta ja projektin hoidosta
 • Hanketta oli selvitetty uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa
 • Hankasalmen kunta kilpailutti kirkonkylän kaukolämpötoiminnan vuonna 2013
 • Hankkeen toteutusta varten perustettiin kunnan tarjouskilpailun voittanut Kuuhankalämpö Oy, jossa Lämpösi Oy oli yksi perustaja ja osakas
 • Hanke sisälsi 3 MW hakekattilan ja 1,5 MW pellettikattilan hankinnan. Kaukolämpöverkostoa rakennettiin noin 6 kilometriä.
 • Lämpökeskus valmistui ja lämmön tuotanto ja myynti alkoi vuonna 2014.
 • Kuuhankalämpö Oy:n toiminnan vakiinnuttua Lämpösi Oy luopui yhtiön omistuksesta vuonna 2016.
Hankasalmen kaukolämpöhanke lämpösi
Hankasalmen kaukolämpöhanke lämpösi

Referenssi - Lämpöpalvelut

Äänekosken Konginkankaan aluelämpöhanke

 • Äänekosken kaupunki kilpailutti Konginkankaan aluelämpöhankkeen vuonna 2016. Tarjouskilpailun voitti EKO Energiapalvelut ETK Oy, joka toteutti hankkeen. Lämpösi Oy on yksi viidestä yhtiön osakkaasta.
 • Äänekosken kaupungin ja Äänekosken seurakunnan kanssa tehtiin pitkäaikaiset lämmöntoimitussopimukset. Myös lähes kaikki Konginkankaan taajaman kerros- ja rivitalot sekä liikekiinteistö ovat liittyneet aluelämpöön.
 • Lämpösi Oy vastasi hankkeen suunnittelusta ja toteutusprojektin johtamisesta ja vastaa lämmön tuotannon ja myynnin operatiivisesta organisoinnista.
 • Hanke sisälsi noin 1 MW:n hakekattilan hankinnan ja 2800 metrin pituisen aluelämpöverkoston rakennuttamisen. Hanke valmistui vuoden 2016 lopussa.
 • Lämpökeskus voi käyttää monipuolisesti erilaisia puupolttoaineita. Hakkeen hankinnasta ja lämpökeskuksen käyttötoiminnasta vastaa paikallinen hakeyrittäjä JL Tervo Oy.
 • Äänekosken Konginkankaan aluelämpöhanke kuva
 • Äänekosken Konginkankaan aluelämpöhanke kuva
 • Äänekosken Konginkankaan aluelämpöhanke kuva
Konginkankaan aluelämpöhankkeessa tehtiin hyvää paikallista yhteistyötä ja sovellettiin innovatiivisia ratkaisuja.
 • Lämpöverkoston suunnittelussa ja urakoiden valvonnassa hyödynnettiin ilmakuvausta (ilmakuvat: ProCadme Team.) Katso video tästä.
 • Lämpökeskusrakennus toteutettiin puurakenteisena (Vieskan Elementti Oy)
 • Hankkeessa tehtiin koordinoitua yhteistyötä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien sekä valokuituverkon rakentamisessa alan urakoitsijoiden, tilaajien ja naapureiden kanssa
 • Lämpöverkon rakentamisen asfalttijäte hyödynnettiin maanrakentamisessa kierrätystalouden merkeissä
 • Paikallisten yrittäjien rooli korostui hankkeeseen toteutuksessa (mm. maanrakennus, perustus- ja rakennustyöt, rakennuksen LVIS-työt, vastuullinen työnjohtaja)
 • Hankkeessa hyödynnettiin maaseudun yritystukea, jota myönnetään myös lämpöverkon rakentamiseen
Asiantuntijatehtävät: Asiakas:
Selvitystyö öljyn korvaamiseksi bioöljyllä Formica IKI Oy:n Kolhon tuotantolaitoksella Formica IKI Oy
Höyryn tuottaminen kotimaisella energialla, tekniset vaihtoehdot ja lämmön hinta ThermiSol Oy
Öljyn korvaaminen energian tuotannossa Suomessa Salon Kaukolämpö Oy
Arvio jätteenpolttovoimalaitokselle maksettavan lämmön hinnoittelusta Luottamuksellinen
Lämmön hankinnan vertailu Arvo Piiroinen Oy
Haketta hyödyntävän aluelämpöjärjestelmän teknis-taloudellinen selvitys Miksei Oy
Uuden teknologian kehityshankkeen teknistaloudellinen arviointi ja asiantuntijatehtävät Leppäkosken Sähkö Oy
Hankasalmen kirkonkylän kaukolämpöjärjestelmän konseptointi ja hankkeen toteutuksen asiantuntijatehtävät Kuuhankalämpö Oy
Painelaitteen käytönjohtajan tehtävät ja käytönvalvontapalveluja Kuuhankalämpö Oy
Pienten aluelämpöhankkeiden hankeselvityksiä EKO Energiapalvelut ETK Oy
Yritysostoselvityksiä Luottamuksellisia
Asiakaskontakteja ja tarjouslaskentaa Vapor Boilers Oy
Höyryn ja kaukolämmön tuotantovaihtoehtojen selvittäminen ja vertailu eri polttoaineilla, hankeselvityksiä
Selvityksiä öljyn korvaamisesta kiinteillä ja nestemäisillä biopolttoaineilla yrityksille ja energiayhtiöille
Lämmön ostosopimusten laatiminen, kommentointi ja asiakkaiden edunvalvonta (höyry, kaukolämpö, teollisuuden hukkalämpö)