Palvelut - Liiketoiminnan kehitys

Liiketoiminnan kehitys

Lämmitetään kiinteistöjä – ei ilmakehää
Strategiamme on kehittää ja toteuttaa asiakkaille uusiutuviin energialähteisiin perustuvia energiaratkaisuja. Samalla edistämme siirtymistä fossiilisista lämmityspolttoaineista uusiutuvien energialähteiden käyttöön kohti biotaloutta.
  • Selvitysprojektit, esim. öljyn korvaaminen biopolttoaineilla
  • Toimintaprosessien tehostaminen
  • Strategia- ja kehitysprosessit, yritysjärjestelyt
  • Projektien esisuunnittelu ja in-vestointipäätösten valmistelu
  • Projektien valvonta
  • Energian käytön tehokkuuden parantaminen
  • Uusiutuvan energian kuntakatelmus
  • Yritys- tai kuntakohtaiset kohdennetut energiakatselmoinnit ja toimenpidesuositukset