Suurkiinteistöt lämpösi

Suurkiinteistöt

Lämpösi Oy on kehittänyt Suomessa aivan uuden hakkeen logistiikkaratkaisun, joka mahdollistaa yhä useamman kiinteistön siirtymisen uusiutuvaan energiaan.

Kunnat lämpösi

Kunnat

Vahvuutemme on yhdistää kuntien ja paikallisten yritysten tarpeet, vahvuudet ja resurssit lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi.

Viher- ja infrarakentaminen Lämpösi

Viherrakentaminen

Hakkeen puhallustekniikka uudistaa materiaalien käsittelyn monissa erilaisissa sovelluksissa esimerkiksi viher- ja infrarakentamisessa.

previous arrow
next arrow
Slider
Lämpösi suurkiinteistöt

Suurkiinteistöt

Lämpösi Oy on kehittänyt Suomessa aivan uuden hakkeen logistiikkaratkaisun, joka mahdollistaa yhä useamman kiinteistön siirtymisen uusiutuvaan energiaan

Lämpösi kunnat

Kunnat

Vahvuutemme on yhdistää kuntien ja paikallisten yritysten tarpeet, vahvuudet ja resurssit lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi.

Lämpösi viherrakentaminen

Viherrakentaminen

Hakkeen puhallustekniikka uudistaa materiaalien käsittelyn monissa erilaisissa sovelluksissa esimerkiksi viher- ja infrarakentamisessa.

Slider

Energy Consulting for BioEconomy

Energia

Enemmän kuin energiakonsultti
Olemme pitkän linjan bioenergia-osaajia. Laaja-alainen kokemuksemme on käytössä niin pienissä lämpökeskuksissa kuin isommissakin hankkeissa.

Asiakkaat

Elämme energia-alan murrosta yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden ratkaisuja kehittäen
Jokaisen hankkeen toteutus lähtee asiakkaan tarpeista. Annamme asiakkaan käyttöön myös näkemyksemme siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Liiketoiminnan kehitys

Lämmitetään kiinteistöjä – ei ilmakehää
Strategiamme on kehittää ja toteuttaa asiakkaille uusiutuviin energialähteisiin perustuvia energiaratkaisuja. Samalla edistämme siirtymistä fossiilisista lämmityspolttoaineista uusiutuvien energialähteiden käyttöön kohti biotaloutta.

Projektien kehitys

Toteutamme tarvittaessa suunnitte-lemamme lämpöhankkeet
Toimintaamme sisältyvät ratkaisuvaih-toehtojen arviointi, hankeselvitykset, LTS- ja strategiatyö, rahoitushakemukset, sopimukset ja yritysjärjestelyt.

Uusiutuva energia

Yhteistyöllä kohti hiilivapaata biotaloutta
Tavoitteemme on korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä ja luoda kannattavaa liiketoimintaa ja palveluja asiakkaillemme.

Lämpösi Oy - Energy Consulting for BioEconomy

Lämpösi Oy on asiantuntijaomistajiensa perustama kehitys- ja konsultointiyhtiö, joka myy palveluja suoraan asiakkaille ja/tai perustaa osakasyhtiöitä asiakkaiden kanssa. Lämpösi Oy tuottaa asiantuntija/konsultointipalveluja asiakkailleen ja kokoaa tarvittaessa resurssit kumppaniverkostonsa kautta selvitys- tai toteutusprojekteihin.

Tuotteemme

Suomessa on tuhansia öljylämmitteisiä kiinteistöjä. Suuri osa niistä voidaan muuttaa uusiutuvia energialähteitä käyttäviksi. Puhallustekniikkaa hyödyntämällä yhä useampi kiinteistö voi siirtyä hakelämmitykseen.

Lämpösi Oy lisensioi Ranskassa Romanet SARL’n patentoiman, Suomessa uuden hakepuhaltimeen perustuvan polttoaineen logistiikkaratkaisun. Ratkaisu yhdessä siirrettävien hakelämpökeskusten kanssa parantaa koko hakelämmitysketjun tehokkuutta kokoluokassa 50 – 500 kW. Hakevaraston täytössä ei tarvita erillistä hakkeen varastobunkkeria, rinneratkaisua, ajoramppia tai kauhakuormaajaa. Hake puhalletaan suoraan ajoneuvosta lämpökonttiin integroituun hakesiiloon. Koko järjestelmä on siirrettävissä tarpeen mukaan.

Hake- ja pellettipuhaltimilla on monia muita käyttökohteita esimerkiksi viherrakentamisessa ja maataloudessa. Hakepuhaltimet valmistetaan Suomessa.