Palvelut

Asiantuntijapalvelut ja lämmöntuotanto

Lämpösi Oy investoi pieniin lämpölaitoksiin ja myy energiaa yhteistyössä osakkuusyrityksensä EKO Energiapalvelut ETK Oy:n kanssa. Fokus on kotimaisia polttoaineita käyttävissä pienissä 50 – 5000 kW laitoksissa.
Voimakkaana driverina on öljyn ja maakaasun korvaaminen lähinnä uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla. Investointi voi tapahtua myös yhdessä asiakkaan kanssa. Meillä on valmius rakennuttaa myös lämpöverkkoja.
Teemme laitevalmistajien kanssa yhteistyötä kilpailukykyisempien tuotantoratkaisujen kehittämiseksi.
  • Erilaiset selvitysprojektit, esim. öljyn korvaaminen biopolttoaineilla
  • Toimintaprosessien tehostaminen
  • Strategia- ja kehitysprosessit , yritysjärjestelyt
  • Projektien esisuunnittelu ja investointipäätösten valmistelu
  • Projektien valvonta
  • Energian käytön tehokkuuden parantaminen
  • Uusiutuvan energian kuntakatselmus
  • Yritys- tai kuntakohtaiset kohdennetut energiakatselmoinnit ja toimenpidesuositukset
  • Asiakaskontaktit ja –palvelut

Energia

Enemmän kuin energiakonsultti
Olemme pitkän linjan bioenergia-osaajia. Laaja-alainen kokemuksemme on käytössä niin pienissä lämpökeskuksissa kuin isommissakin hankkeissa.

Liiketoiminnan kehitys

Lämmitetään kiinteistöjä – ei ilmakehää
Strategiamme on kehittää ja toteuttaa asiakkaille uusiutuviin energialähteisiin perustuvia energiaratkaisuja. Samalla edistämme siirtymistä fossiilisista lämmityspolttoaineista uusiutuvien energialähteiden käyttöön kohti biotaloutta.

Projektien kehitys

Toteutamme tarvittaessa suunnitte-lemamme lämpöhankkeet
Toimintaamme sisältyvät ratkaisuvaih-toehtojen arviointi, hankeselvitykset, LTS- ja strategiatyö, rahoitushakemukset, sopimukset ja yritysjärjestelyt.

Uusiutuva energia

Yhteistyöllä kohti hiilivapaata biotaloutta
Tavoitteemme on korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä ja luoda kannattavaa liiketoimintaa ja palveluja asiakkaillemme.