Tuotteet

 

Mitä on hakkeen puhallustekniikka?

Hakkeen puhallustekniikan keskeisiä ominaisuuksia:

 • Hake siirretään ajoneuvosta lämpökeskuksen varastoon puhaltamalla
 • Hakepuhallin voidaan asentaa erilaisiin ajoneuvojen hakekontteihin
 • Puhallin ottaa käyttövoimansa kuorma-auton hydrauliikkajärjestelmästä
 • Puhallin voi olla myös sähkö- tai dieselmoottorikäyttöinen
 • Puhaltimella voi puhaltaa erilaisia hakkeita, kuoria, puruja ja peltobiomassoja
 • Puhaltimen kierrosnopeus on 4500 rpm.
 • Puhallusmatka on 20 – 80 metriä riippuen puhallintyypistä ja puhallettavasta materiaalista. Haketta voi puhaltaa myös korkeisiin siiloihin tai ahtaisiin paikkoihin
 • Puhaltimen kapasiteetti on 0,3 - 1,2 i-m3/min. Puhallin sopii parhaiten pienille hakelämpökeskuksille, olemassa olevilla suurilla lämpökeskuksilla on jo toimivat järjestelmät. Tavoitteena on parantaa hakelämmityksen edellytyksiä joustavalla hakkeen jakelujärjestelmällä ja täysin siirrettävillä hakelämpökonteilla.
 • • Puhallin voi toimia myös imurina, jolloin sen käyttösovellukset monipuolistuvat, esimerkiksi hake- tai pellettivarastojen tyhjennyksessä.
 • Polttoainesovellusten lisäksi toinen tyypillinen käyttösegmentti on erilaisten katemateriaalien levitys puhaltamalla.

 

Tietoruutu

Ratkaisun komponentit

Uusi pienten hakelämpökeskusten logistiikka- ja lämpökeskusratkaisu perustuu kahteen keskeiseen komponenttiin:
 • Hakepuhaltimella varustettu ajoneuvo ja
 • Täysin siirrettävä hakelämpökontti
hakelämpökontti

Puhallettavat materiaalit

Hakepuhaltimella voidaan puhaltaa erilaisia hakkeita, murskattuja kuoria, purua, kutterinpurua, olkea jne. Pellettien puhaltamiseen käytetään hieman erilaista puhallinta, joka ei riko pellettejä puhallettaessa. Puhallinta voidaan käyttää myös imurina.

Puhaltimen kapasiteetti

Puhallinmalleja on tällä hetkellä neljää eri kokoa: mallit 400, 500, 600 ja 700 puhaltimien siipien halkaisijan mukaan. Puhalluskapasiteetti vaihtelee materiaalista ja puhallinmallista riippuen 0,3 – 1,2 i-m3/min.

Käyttövoima

Puhaltimen käyttövoima saadaan joko ajoneuvon hydrauliikkajärjestelmästä, sähkömoottorista tai puhallin voi toimia itsenäisesti polttomoottorikäyttöisesti.

Uusi logistiikkaratkaisu suurkiinteistöjen lämmityksen muuttamiseksi öljystä hakkeelle

Ratkaisussa on kaksi keskeistä elementtiä: hakepuhallin ja siirrettävä hakelämpökontti, jonhon on integroitu hakevarasto.
Ratkaisun tarkoitus on lisätä hakelämmitysketjun kokonaistehokkuutta ja edistää suurkiinteistöjen öljylämmityksen muuttamista hakelämmitykseen. Ratkaisun investointikustannukset ovat perinteisten hakelämpökeskusten kustannuksia pienemmät yksinkertaisemman hakkeen vastaantto- ja varastoratkaisun ansiosta. Ratkaisu on yksi kustannustehokas tapa siirtyä öljyn käytöstä uusiutuvan energian hyödyntämiseen kiinteistöjen lämmityksessä ja konkreettinen teko kohti vähähiilistä biotaloutta.
Lämpösi Oy tekee yhteistyötä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT:n kanssa kiinteän polttoaineen uuden logistiikkaratkaisun kehittämiseksi pienille hakelämpökeskuksille. Hankkkeessa tutkitaan uuden toimitusketjun ja lämpökontin yhteiskäytettävyyttä ja markkinapotentiaalia.
Lämpösi tuotteet

 

Siirrettävä hakelämpökontti

 • Tehdasvalmisteinen lämpökontti on nopea ja helppo asentaa paikoilleen
 • Rakennustekniset työt ovat minimaaliset – tarvitaan tyypillisesti vain betonilaattaperustus
 • Pienimmissä hakelämpökonteissa hakevarasto on integroitu lämpökonttiin, suuremmissa voidaan käyttää lisäksi erillistä, siirrettävää hakesiiloa
 • Tilan tarve on pieni. Lämpökontti voidaan sijoittaa tarvittaessa ahtaaseenkin paikkaan – haketta voidaan puhaltaa useiden kymmenien metrien päähän ajoneuvosta
 • Siirrettävä hakelämpökeskus on usein leasingrahoituskelpoinen
 • Lämpökontti on helppo siirtää. Sen voi vaihtaa lämmön tarpeen muuttuessa suurempaan tai pienempään konttiin, tai sen viereen voi hankkia toisen lämpökontin
 • Siirrettävä lämpökontti on riskittömämpi tapa aloittaa hakelämmitys tai käynnistää pienimuotoinen aluelämpötoiminta vaikkapa alueella, jonne kaukolämpöverkko ei vielä ulotu. Verkot voidaan yhdistää myöhemmin kaukolämpöverkkoa laajennettaessa.
 • Useat valmistajat toimittavat siirrettäviä lämpökontteja – valinnassa kannattaa huomioida käyttökohde ja –tarkoitus

Esimerkkejä erilaisista puhallinratkaisuista ja sovelluksista (osa sovelluksista räätälöidään ja valmistetaan erikoistilauksesta)

Hakepuhallinseinä asennettuna hakekonttiin

Hakepuhallinseinä asennettuna hakekonttiin

 • Kippaava siirtolavakontti (valuva materiaali)
 • Kävelevällä lattiala varustettu hakekontti
 • Ketjupurkainkontti (erilainen puhallinkonstruktio)
 • Komposiittirakenteinen hakekontti
pellettipuhallin

Pellettipuhallin

 • Kippaava siirtolavakontti (valuva materiaali)
 • Kävelevällä lattiala varustettu hakekontti
 • Ketjupurkainkontti (erilainen puhallinkonstruktio)
 • Komposiittirakenteinen hakekontti

 

Hakepuhallin

Hakepuhallin

 • Sähkömoottorikäyttöinen

 

Hakepuhallin dieselkäyttöinen

Hakepuhallin

 • Dieselmoottorikäyttöinen

 

hakepuhallin diesel

Hakepuhallin

 • Itsenäinen dieselmoottorilla toimiva hakepuhallin

 

pellettipuhallin

Pellettipuhallin

 • Itsenäisesti toimiva

 

Hakepuhallin

Hakepuhallin

 • Toimii myös imurina

 

puhaltimella varustettu kontti

Puhaltimella varustettu kontti

 • Erikoistilauksesta

 

yhdistelmäpuhallin

Yhdistelmäpuhallin sekä hakkeen että pelletin puhaltamiseen

 • Puhaltimen asetuksia muuttamalla samalla puhaltimella voidaan puhaltaa joko haketta tai pellettiä tai muuta helposti hienontuvaa materiaalia.
 • Asetusten muutos on helppo tehdä.

Hakepuhallin sopii monille käyttäjille ja toimialoille

 

Lämpöyrittäjät

Lämpöyrittäjät

 • Polttoaineen toimitus

 

Hakeyrittäjät

Hakeyrittäjät

 • Hakkeen toimitus

 

Kuljetusyrittäjät

Kuljetusyrittäjät

 • Lisäpalveluja esim. viherrakentamisessa

 

Pellettien toimittajat

Pellettien toimittajat

 • Pellettien toimitus
 • Ei tarvita pellettisäiliöautoa

 

Viher- ja infrarakentajat

Viher- ja infrarakentajat

 • Katteiden levitys, karikkeiden imu

 

Kone- ja maatalousyrittäjät

Kone- ja maatalousyrittäjät

 • Hake, olki, vilja, rehu jne.

 

Teollisuus

Teollisuus

 • Granulit, rakeet, purut, selluvilla jne.

 

Hiihtokeskukset

Hiihtokeskukset

 • Lumivarastojen peittäminen

 

Muut sovellukset

Muut sovellukset

 • -