Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (Henkilöstötietolaki 10§)

Rekisterin pitäjä

Lämpösi Oy
Y-tunnus: 2375921-2
Yhteyshenkilö: Petri Heinonen
Puhelin: 0400 340 319
Sähköposti: petri.heinonen@lamposi.fi

Rekisterin pitäjä

  • Yhteistietojen hallinta
  • Yhteydenpito ja tiedoittaminen
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Rekisterin tietosuojasisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
  • Nimi ja yhteystiedot
  • Laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
Rekisteri sijaitsee suojatussa ympäristössä.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
Asiakas voi tehdä kiellon lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse edellämainittuun osoitteeseen.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. (Viestintävirasto)

Google Analytics

Verkkosivuilla käytetään Googlen kävijäseurantatyökalua Google Analyticsiä.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Lämpösi Oy oikeutettu muuttamaan tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa.