Tuotteet - Viherrakentaminen ja muut sovellukset

Katteiden ja kuivikkeiden siirto ja levitys

Hakepuhallinta voidaan käyttää monien erilaisten materiaalien siirtoon puhaltamalla. Puhaltimen tyypillisiä käyttökohteita ovat katteiden levitys viherrakentamisessa ja tienrakentamisessa. Kuivikkeita on käsittely maataloudessa perinteisesti puhaltamalla.

Hakepuhaltimien laitemyynti ja palvelut

Lämpösi Oy on hankkinut ensimmäisen hakepuhallinjärjestelmänsä Ranskasta. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Hakepuhallin on asennettu tavalliseen siirtolavakonttiin puhaltimen testauksia ja koekäyttöä varten. Hakepuhaltimella on puhallettu onnistuneesti esimerkiksi eri laatuisia metsähakkeita (seulat 30…80 mm), kuusen kuorta, männyn kuorta ja kutterinpurua. Myös Kome Oy:n valmistamaa komposiittirakentaista hakekonttia testataan vuosina 2019 – 2020 tehtävissä kokeissa.
Tarjoamme puhallusjärjestelmää käyttöönne joko palveluna yhteistyössä Tervon Puutarhan kanssa tai voimme myös vuokrata puhallinta ja hakekonttia. Palvelu voi sisältää asiakkaan hakkeen tai materiaalin puhaltamisen tai toimitamme tarvittaessa myös energiahaketta tai kuorta. Huom! hakepuhallin asettaa eräitä vaatimuksia kuorma-auton hydrauliikkajärjestelmälle, mutta mahdollisesti tarvittavat muutostyöt eivät ole merkittäviä.
Järjestelmällä voi puhaltaa esimerkiksi haketta 20 – 40 metrin päähän ajoneuvosta hakkeen laadusta riippuen. Ranskassa on puhallettu olkea jopa 80 metrin päähän viinitarhojen katemateriaalin levityksessä. Lämpösi Oy:n hakekontissa on vaihtolavavarustelu ja avattava katto. Kontin tilavuus on noin 42 m3.
Jos olet kiinnostunut puhalluspalveluista joko energiahakkeen tai viherrakentamisen katteiden levitykseen, ota yhteyttä Lämpösi Oy:öön (Markku Miettinen, Puh. 0400 342 853, tai Tervon Puutarhaan (Lassi Tervo, Puh. 040 911 3401).
Hakepuhallin voidaan asentaa erilaisiin ajoneuvoihin.
Lämpösi Oy:n 600 –mallin hakepuhallin asennettuna vaihtolavakonttiin puhaltimen testauksia varten. Hakekontti on kytketty Tervon Puutarha Tmi:n kuorma-autoon. Yhdistelmällä on testattu erilaisten hake- ja kuorijakeiden puhaltamista. Se on myös käytössä kaupallisiin hakkeen toimituksiin ja käytettävissä esimerkiksi viher- ja infrarakentamisessa erilaisten katemateriaalien levittämiseen.
Laitteisto on myös tutkimuskäytössä Lappeenrannan teknillisen yliopis-ton tutkimusprojektissa vv 2019 – 2020. Projektissa tutkitaan muun muassa hakkeen toimituslogistiikkaa korvattaessa öljyä hakkeella omakotitaloa suuremmissa kiinteistöissä.

 

Tietoruutu

Mobiilipuhallin 400 ja 500

Siirrettävä puhallinmalli sopii esimerkiksi viherrakentamiseen katteiden levittämiseen, maa- ja karjatalouteen erilaisten materiaalien käsittelyyn. Mobiili puhallin toimii joko sähköllä tai polttomoottorilla.
Esimerkkeinä puhallettavista tai imettävistä materiaaleista ovat hakkeen lisäksi muun muassa kuivikkeet, rehut ja lannoitteet.
mobiilipuhallin

Puhaltimen saatavuus

Puhaltimien valmistus Suomessa käynnistyy vuoden 2019 alussa. Tiedustelut ja ennakkovaraukset: Lämpösi Oy.

Puhaltimen saatavuus

Hakepuhaltimen käyttökohteita

 
Viherrakentajat

Viherrakentajat

  • Kuorikkeiden levitys istutusalueille, rikkaruohojen torjunta
  • Hakekontti mahdollistaa yli 40 m3 kate- tai kuivike-erien puhaltamisen tai jakelun useisiin käyttökohteisiin
  • Istutusalueiden katemateriaalien levitys, rikkaruohojen torjunta
 
Puutarhat ja taimitarhat yms

Puutarhat ja taimitarhat yms

  • Olki/hake/kuorikatteen levitys taimien juurille
 
Ulkoilualueet

Ulkoilualueet

  • Purun levittäminen lenkkipoluille, koirapuistoihin
 
Hiihtokeskukset

Hiihtokeskukset

  • Lumivaraston peittäminen purulla
 
Maatalous

Maatalous

  • Mobiilia puhallinta/imuria voi käyttää maataloudessa kuivikkeiden ja rehujen käsittelyyn
 
Hevostallit

Hevostallit

  • Hevostallien kuivikemateriaalien käsittely
 
Teollisuus ja rakentaminen

Teollisuus ja rakentaminen

  • Eristevillan, granulien, purujen ja rakeiden puhaltaminen/span>